Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

*Kviečiame kartu vykti į piligriminę kelionę. Rugsėjo 7 d. aplankyti Šiluvos šventovę. Žiūrėti čia

* Jaunimas nuo 15 metų ir vyresni  bei suaugę, norintys 2020 m   priimti Sutvirtinimo sakramentąturėtų registruotis iki 2019 m rugsėjo 23 d. Registracija vyksta   bažnyčios zakristijoje po Šv. Mišių. Prašymą galima atsispausdinti čia.

* Vaikų, kurie norėtų 2020 m priimti Šventąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į kunigą iki 2019 m   rugsėjo 23   d. Prašymo forma čia. 

Bažnyčios tvarkymo grafikas 2019 -2020

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.