Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 


*  Šį mėnesį bažnyčios švara rūpinasi Rakauskų k., Švalkūniškės k., Simoniškės k., Skireliškės k., Davaisių k. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

*  Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje po kiekvienų Šv. Mišių.

Gruodžio 17 – 18 d. Klebonas išvykęs. Šv. Mišių nebus.

*  Gruodžio 20 d. Šv. Mišios 10 val., o 17 val. visa parapija renkasi mokykloje kartu švęsti Kūčių. SKELBIMAS ČIA.

Gruodžio 21 d. 14 val. Susitaikinimo pamaldos. 10 val. Šv. Mišių nebus.

* Gruodžio 22 d. sekmadienio rinkliava skiriama Caritui paremti.

Gruodžio 24 d. 21 val. piemenėlių Šv. Mišios

Gruodžio 25 d. Kalėdų Ryto Šv. Mišios 9 val. LT/PL, 11 val. – Svirkų kpl.

Gruodžio 26 d. Šv. Mišios 12 val.

Gruodžio 31 d. 23 val. Naujųjų Metų sutikimo Šv. Mišios, o po jų agapė parapijos namuose.

* 1 d. Švč. M. Marija, Dievo gimdytoja. Iškilmė.  Šv. Mišios 12 val. LT/PL

6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trijų Karalių) iškilmė.   Šv.  Mišios 12 val. LT/PL

Naujiena! Skiltyje Kalendorius rasite visą aktualią informaciją apie planuojamus renginius, pamaldas, įvykius. O taip pat apie jų pasikeitimą.

Bažnyčios tvarkymo grafikas 2019 -2020

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.