Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.


Šv. Mišios:

Pirmadieniais, Trečiadieniais, Penktadieniais - 17.30 val. 

             Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį  vyksta Švč. Sakramento adoracija 16.30 val., išpažintys, gailestingumo vainikėlis, o Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis už gyvuosius.

Antradieniais, Ketvirtadieniais  - 9 val.

Šeštadieniais - 10 val.

             Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį Šv. Mišios aukojamos už aukotojų mirusiuosius.

Sekmadieniais - 9 val. PL, 12 val. LT, 


                    Svirkų koplyčioje -  10 val.