Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.


Šv. Mišios:

Pirmadieniais Šv. Mišių nėra.

Antradieniais, Trečiadieniais, Penktadieniais - 17.30 val. 

 Ketvirtadieniais, Šeštadieniais  - 10 val.

             Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį   Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis už mirusiuosius.

          Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį Šv. Mišios aukojamos už aukotojų gyvuosius.

Sekmadieniais - val. PL, 12 val. LT, 

                      Svirkų koplyčioje -