Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 


* Jaunimas nuo 15 metų ir vyresni  bei suaugę, norintys 2020 m   priimti Sutvirtinimo sakramentąturėtų registruotis iki 2019 m rugsėjo 22 d. Registracija vyksta   bažnyčios zakristijoje po Šv. Mišių. Prašymą galima atsispausdinti čia.

* Vaikų, kurie norėtų 2020 m priimti Šventąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į kunigą iki 2019 m   rugsėjo 22   d. Prašymo forma čia.

* Spalio mėnesį 20 min prieš Šv. Mšias kalbama rožančiaus malda. Spalio mėnesio antradieniais Šv. Mišios lenkų kalba.

* Adutiškio parapijos kapinių lankymas ir Šv. Mišių už kapines grafikas čia.

Naujiena! Skiltyje Kalendorius rasite visą aktualią informaciją apie planuojamus renginius, pamaldas, įvykius. O taip pat apie jų pasikeitimą.

 

Bažnyčios tvarkymo grafikas 2019 -2020

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.