Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

Birželio 2 d. po 12 val. Šv. Mišių renkasi Parapijos Pastoracinė Taryba (PPT)

Birželio 2 d. meldžiamės už gyvus tėvus. Mišiose jiems specialus palaiminimas.

Birželio  8 d. 10 val. meldžiamės už mirusius tėvus.

Birželio 9 d. po 12 val. Šv. Mišių renkasi tie, kurie dalyvavo t. James rekolekcijose ir norėtų toliau pažinti Šventąjį Raštą ir augti maldoje.

Birželio 16 d. po 12 val. Šv. Mišių renkasi Parapijos Ekonominė Taryba (PET)

 

Birželinės pamaldos Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje vyks kasdien, prieš Šv. Mišias. Pirmadieniais – lenkų kalba.