Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

Gavėnios penktadieniais -   po 17.30 val. Šv. Mišių kryžiaus kelias, graudūs verksmai.
Bažnyčia šildoma. Kveičiame prisidėti finansiškai. Pinigines aukas galite pervesti į ADUTIŠKIO ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJOS sąskaitą  LT227300010130057551 nurodydami, kad "auka bažnyčios šildymui". Dėkojame.