Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

Šv. Mišių tvarka nuo vasario 17 d.

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais - penktadieniais - 8.30 val. 

      Šeštadieniais  - 10 val.

    Sekmadieniais -  11 val.

  Kovo 11 d. Šv. Mišios 11 val. 

PAREMTI. SPAUSTI ČIA.

  Bažnyčios tvarkymo grafikas 2020 -2021

  

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.