Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

 VASARIO MĖNESĮ: 

Vasario mėnesį bažnyčios švara rūpinasi Girdėnų k., Kackonių k., Žvyrių k Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Vasario 26 d. 12 val. Šv. Mišios. Pelenų Trečiadienis. Gavėnios pradžia. Pasninkas.
 Kovo 1 d. po 12 val. Šv. Mišių einame kryžiaus kelią. Taip kiekvieną sekmadienį iki Velykų.
  Kovo 11 d. 12 val. Šv. Mišiomis dėkosime Viešpačiui už Tėvynės laisvės dovaną.

 

 

 

 Bažnyčios tvarkymo grafikas 2020 -2021

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.