SKELBIMAI


Grįžti į peržiūrą

2024-05-30

Pamaldų tvarka birželio mėnesį: kviečiame dalyvauti Birželinėse pamaldose

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.
Pirmieji aiškūs pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ženklai aptinkami XI ir XII a. Manoma, kad pamaldumas gimė benediktinų ar cistersų vienuolynuose. Šio pamaldumo praktikavimo pavyzdžių aptinkama įvairių kongregacijų: pranciškonų, dominikonų, kartūzų bei kitų šventųjų gyvenimų aprašymuose. Bet tai buvo tik individualus mistinio pobūdžio pamaldumas. XVI a. įvyko esminis pokytis – pamaldumas perėjo iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. XVII-XVIII a. pamaldumas išpopuliarėjo Prancūzijoje. 1856 m., Prancūzijos vyskupams atkakliai prašant, Popiežius Pijus IX paskelbė Švč. Jėzaus Širdies dieną visuotine Bažnyčios švente. 1899 m. birželio 11 d. popiežiaus Leono XIII įsaku pagal jo pateiktą formulę visa žmonija buvo iškilmingai paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.
KVIEČIAME PRAKTIKUOTI PAMALDUMĄ Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ, KARTU MELDŽIANTIS IR DALYVAUJANT BIRŽELINĖSE PAMALDOSE.
Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje:
pirmadieniais - penktadieniais 18.00 val., po jų betarpiškai - šv. Mišios
šeštadieniais 9.30 val. Birželinės pamaldos, 10.00 val. - šv. Mišios
sekmadieniais 10.30 val. Birželinės pamaldos; 11.00 val. šv. Mišios

 Birzelines pamaldos 2024.jpg


Grįžti į peržiūrą