SKELBIMAI

2024-04-28, 21:33

Gegužės 5 d. - sekmadienis - Motinos diena

Ateinantis sekmadienis - gegužės 5 d. - Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis bus meldžiamasi ne tik sekmadienį, bet ir visą oktavą (aštuonias dienas iš...   Daugiau


2024-04-28, 21:28

Pamaldų tvarka gegužės mėnesį

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Gegužinėse pamaldose ir maldoje pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai. Gegužinės pamaldos...   Daugiau


2024-03-20, 22:06

Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Kviečiame kartu išgyventi Kristaus kančią ir švęsti Prisikėlimą: Kovo 24 d. VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 28 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS Paskutinės vakarienės Mišios 19.00...   Daugiau


2024-02-18, 17:51

Gavėnios penktadieniais kviečiame kartu eiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią

Kviečiame penktadieniais dalyvauti Gavėnios pamaldose - 17.30 val. dalyvauti šv. Mišiose, o po jų betarpiškai (18.00 val.) kartu eiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią   Daugiau


2024-02-12, 21:58

Vasario 14 d. - Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia

Vasario 14 d. – Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms. Pelenų trečiadienio...   Daugiau


2024-02-06, 21:17

Vasario 11-oji - VI eilinis sekmadienis, Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją visas krikščioniškasis pasaulis mini PASAULINĘ LIGONIŲ DIENĄ. Ją 1992 metais paskelbė Popiežius Jonas Paulius II ir paragino melstis už sergančiuosius bei aplankyti ligonius. Šiam minėjimui jis...   Daugiau


2024-02-04, 11:05

Vasario 5 d. - šv. Agotos - mergelės, kankinės minėjimas

Vasario 5 d. (pirmadienį) šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 11.00 val. Tą dieną tradiciškai bažnyčioje laiminama šv. Agotos duona ir vanduo – tai priemonės (sakramentalijos) prieš gaisrą, šaukiantis šventosios...   Daugiau


2024-01-30, 22:18

Vasario 3 d. Bažnyčia mini šv. Blažiejų - vyskupą, kankinį

Apie šv. Blažiejų yra tikra tik tai, kad jis buvo vyskupas, praliejęs savo kraują dėl Kristaus. Jo kankinystės aprašyme šv. Blažiejus vaizduojamas kaip gydytojas, tapęs Sebastos Armėnijoje (dabar Sivas...   Daugiau


2024-01-28, 20:58

Vasario 2 d. Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę (Grabnyčias).

Pagal tradiciją šią dieną yra laiminamos žvakės. Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą: „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą...   Daugiau


2024-01-02, 22:13

Sausio 6-oji - Kristaus Apreiškimo (Trijų Karalių) iškilmė

Sausio 6-ąją – Kristaus Apsireiškimo iškilmė. Liaudyje ji vadinama Trimis Karaliais. Bažnyčia vadina ją Kristaus Apsireiškimu (Epifanija, gr. Epiphaneia – „pasirodymas”), nes taip paminimas žmonių susitikimas...   Daugiau


Senesni >>