SKELBIMAI

2024-06-19, 22:56

Liepos 14 d. - tituliniai parapijos atlaidai - Škaplierinė

Liepos 14-ąją (sekmadienį) kviečiame kartu švęsti titulinius parapijos atlaidus - ŠKAPLIERINĘ (Karmelio Kalno Švč. Mergelę Mariją). Šv. Mišios - 11.00 val.   Daugiau


2024-05-30, 22:24

Birželio 2 d. - sekmadienis - Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės), Tėvo diena

Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus jūsų intencijomis bus meldžiamasi ne tik sekmadienį, bet ir visą savaitę - iki kito sekmadienio (birželio 9 d.). Intencijas (tėvų, senelių, krikšto...   Daugiau


2024-05-30, 22:17

Pamaldų tvarka birželio mėnesį: kviečiame dalyvauti Birželinėse pamaldose

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus...   Daugiau


2024-04-28, 21:33

Gegužės 5 d. - sekmadienis - Motinos diena

Ateinantis sekmadienis - gegužės 5 d. - Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis bus meldžiamasi ne tik sekmadienį, bet ir visą oktavą (aštuonias dienas iš...   Daugiau


2024-04-28, 21:28

Pamaldų tvarka gegužės mėnesį

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Gegužinėse pamaldose ir maldoje pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai. Gegužinės pamaldos...   Daugiau


2024-03-20, 22:06

Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Kviečiame kartu išgyventi Kristaus kančią ir švęsti Prisikėlimą: Kovo 24 d. VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 28 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS Paskutinės vakarienės Mišios 19.00...   Daugiau


2024-02-18, 17:51

Gavėnios penktadieniais kviečiame kartu eiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią

Kviečiame penktadieniais dalyvauti Gavėnios pamaldose - 17.30 val. dalyvauti šv. Mišiose, o po jų betarpiškai (18.00 val.) kartu eiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią   Daugiau


2024-02-12, 21:58

Vasario 14 d. - Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia

Vasario 14 d. – Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms. Pelenų trečiadienio...   Daugiau


2024-02-06, 21:17

Vasario 11-oji - VI eilinis sekmadienis, Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją visas krikščioniškasis pasaulis mini PASAULINĘ LIGONIŲ DIENĄ. Ją 1992 metais paskelbė Popiežius Jonas Paulius II ir paragino melstis už sergančiuosius bei aplankyti ligonius. Šiam minėjimui jis...   Daugiau


2024-02-04, 11:05

Vasario 5 d. - šv. Agotos - mergelės, kankinės minėjimas

Vasario 5 d. (pirmadienį) šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 11.00 val. Tą dieną tradiciškai bažnyčioje laiminama šv. Agotos duona ir vanduo – tai priemonės (sakramentalijos) prieš gaisrą, šaukiantis šventosios...   Daugiau


Senesni >>