Parama

Pirmiausiai kviečiu visus maldai už parapiją ir jos atsinaujinimą. Nes malda yra tai, kas išlaiko gyvosios Bažnyčios pamatus, o po to eina darbas ir finansiniai ištekliai.

 

Finansiškai prisidėti prie parapijos išlaikymo galite tokiais būdais:

  1. Pervesti piniginę auką į ADUTIŠKIO ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJOS sąskaitą  LT227300010130057551
  2. Paaukoti bažnyčioje ar užnešti į zakristiją.
  3. Pervesti 1,2% savo pajamų mokesčio.

         Paramą galite pervesti:

  •  Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: www.vmi.lt
  • Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  • Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos terotoriniam skyriui.
    Prašymo blankus (forma FR0512) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti internetinėje svetainėje.

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191304042;
Paramos gavėjo pavadinimas: ADUTIŠKIO ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA ;
Buveinės adresas: POSTAVŲ G. 5, ADUTIŠKIS, ŠVENČIONIŲ R. SAV.;
Banko kodas 40100;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT227300010130057551. SWEDBANK .

 

Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo. Nepamirškite ant voko nurodyti savo atgalinį adresą.

 

Nedelskite, nes prašymai priimami tik iki gegužės 1 d.
Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui
ARBA
voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Per kiekvienas Šv. Mišias meldžiamės už savo geradarius.
Dėkojame! Teatlygina Jums Dievas!