Pirmiausiai kviečiu visus maldai už parapiją ir jos atsinaujinimą. Nes malda yra tai, kas išlaiko gyvosios Bažnyčios pamatus, o po to eina darbas ir finansiniai ištekliai.

 

Finansiškai prisidėti prie parapijos išlaikymo galite tokiais būdais:

  1. Pervesti piniginę auką į ADUTIŠKIO ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJOS sąskaitą  LT227300010130057551
  2. Paaukoti bažnyčioje ar užnešti į zakristiją.
  3. Pervesti 1,2% savo pajamų mokesčio.

     

 


Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191304042;
Paramos gavėjo pavadinimas: ADUTIŠKIO ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA ;
Buveinės adresas: POSTAVŲ G. 5, ADUTIŠKIS, ŠVENČIONIŲ R. SAV.;
Banko kodas 40100;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT227300010130057551. SWEDBANK .

 

 

Per kiekvienas Šv. Mišias meldžiamės už savo geradarius.

Dėkojame! Teatlygina Jums Dievas!