SKELBIMAI


Grįžti į peržiūrą

2024-02-12

Vasario 14 d. - Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia

Vasario 14 d. – Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją.

Pelenų dieną pasninkaujama – sočiai pavalgyti galima tik vieną kartą per dieną, o dienos bėgyje dar du kartus lengvai užkąsti. Pasninko laikytis kviečiami sveiki žmonės nuo 18 iki 60 metų.

Gavėnios pasninko metu susilaikoma nuo mėsos kiekvieną penktadienį. Gavėnios metas Bažnyčioje yra atgailos laikas, kuriame vengiame triukšmingų pasilinksminimų

Vasario 14 d. - Pelenų trečiadienį - šv. Mišios 11.00 val.

 Pelenų trečiadienis 2024 02 14 (3).jpg


Grįžti į peržiūrą